Diagnóza zamlklého potratu je stresující zprávou, která přijde mnohdy zcela nečekaně. Je šokující a smutná. Za rannými potraty, včetně zamlklého těhotenství, stojí v největším počtu případů chromozomální abnormality. Příroda si časnou těhotenskou ztrátou řeší svůj omyl, kdy plodu nedovolí další vývoj. Těhotenská ztráta v 1. trimestru je bohužel součást našich životů a potká se s ní 1 žena ze 4. Událost, jež je pro ženu i jejího partnera ztrátou miminka, významně zasáhne do psychického prožívání ženy.

S časným potratem ve smyslu zamlklého těhotenství se jako porodní asistentka setkávám v praxi velmi často. Frekvence výskytu nemění nic na faktu, že je to ztráta bolestná a že každá žena by měla mít právo se s ní vypořádat na základě veškerých informací, které jí mají být poskytnuty. Jako zdravotníci myslíme hlavně na fyzickou stránku a na to, jakou metodu ukončení neprosperující gravidity, zvolit. Potrat jako velmi citlivou a intimní záležitost ale musí žena přijmout i uvnitř svojí mysli, ustát to, že dítě, které uvnitř sebe nosí, nikdy nespatří ani nepochová. A podle toho zvolit postup ukončující neprosperující těhotenství, který bude co nejvíc optimální pro její fyzické, ale i psychické zdraví.

Volba toho, jakým způsobem dá žena šanci svému tělu zamlklé těhotenství řešit, je naprosto zásadní. Pokud pomineme aspekt emocionální, tak v neposlední řadě může volba metody ovlivnit zdraví ženy z hlediska následné plodnosti.

Jak se zamlklé těhotenství projevuje?

Zamlklý potrat o sobě většinou nedává vědět žádnými symptomy. Až při plánovaném ultrazvukovém vyšetření se zjistí, že u miminka není přítomna srdeční akce, přestalo se vyvíjet a těhotenství neprosperuje. Žena ani partner do té doby netuší, že je něco špatně.

V případě zamlkého těhotenství tělu trvá, než zaregistruje, že další vývoj miminka nepokračuje. Proto žena necítí bolesti, nemá žádné symptomy potratu, tedy ani nekrvácí. Při diagnostice zamlklého těhotenství není třeba spěchat na následující řešení.

Zamlklý potrat až na mimořádné vyjímky NEpředstavuje:

– akutní stav s urgentní potřebou rychlého řešení

– nutnost se okamžitě rozhodnout pro určitý typ/metodu ukončení těhotenství

– naléhavou potřebu okamžité hospitalizace

– rutinní indikaci k provedení chirurgické revize děložní dutiny

– kontraindikaci ke spontánnímu odchodu gravidity uplatněním konzervativního přístupu

Těhotenský ultrazvuk
Těhotenský ultrazvuk

Možnosti řešení zamlklého těhotenství v 1. trimestru

Svoji důležitost zde hraje rozhodnutí ženy a to po vysvětlení a pochopení všech možností řešení, jejich výhod i rizik. Přijmutí faktu zamlklého těhotenství a následná volba postupu by neměla spadat do časového úseku několika hodin. Na svoje rozhodnutí žena potřebuje čas.

Jaké metody máme k dispozici?

1. Vyčkávací postup. Konzervativní přístup spočívající ve sledování a čekání na spontánní odchod těhotenství. Metoda, která je nejšetrnější pro cervix, dělohu i celý organismus ženy. Vyčkávací postup je neinvazivní a preferujeme ho pro vyvarování se komplikací spojených s celkovou anestezií a výkonem samotným (poranění děložní stěny, zvýšené krvácení, infekce, riziko srůstů dělohy). Je metodou, která je nejohleduplnější vzhledem k dalšímu zachování plodnosti, pokud si žena bude v budoucnu přát otěhotnět. Stejně jako ostatní metody představuje i tento postup určité procento selhání a komplikací. Většina zamlklých těhotenství skončí úspěšným odchodem gravidity, bez komplikací a nutných zásahů. 

2. Farmakologický postup. Podání medikace k vyvolání děložní aktivity. Po medikamentózním podání léků dochází k vypuzení obsahu dělohy, stejně jako je tomu u předchozího, vyčkávacího postupu. Farmakologická metoda má výhodu toho, že se dá načasovat. Používá se tehdy, když žena chce urychlit konzervativní postup, ale přeje si vyhnout se revizi dělohy. Je možné ji použít i v některých případech, kdy při vyčkávacím postupu došlo k nástupu děložní činnosti ale děloha se nevyprázdnila kompletně. Metoda má svoje kontraindikace, může mít vedlejší účinky v podobě vyššího krvácení, větší bolestivosti, nevolností a zvracení. V zahraničí je běžně používanou metodou v případě selhání vyčkávacího přístupu, kdy dojde k neúplnému vyprázdnění dělohy. Nebo tehdy, pokud si ji žena přeje jako metodu první volby krátce po zjištění zamlklého těhotenství či po delší době čekání, kdy dlouho nenastupují příznaky potratu.

3. Revize děložní dutiny (kyretáž). Jednoduchý, rychlý zákrok. Zahrnuje dilataci cervixu, odstranění obsahu dělohy a funkční vrstvy endometriální sliznice. Metoda je nejrychlejší z těch, které ukončují těhotenství. Optimálně se k ní přistupuje až tehdy, když selže vyčkávací přístup nebo farmakologický postup a při spontánním odchodu gravidity, kdy je přítomno abnormálně silné krvácení či známky infekce. K výkonu může být ale indikace rovnou na přání ženy, která nechce/nemůže volit vyčkávací postup či farmaka k vyvolání děložní činnosti.

Revize dělohy vyžaduje hospitalizaci, předoperační vyšetření, narkózu, podávání léků. Je zatížená rizikem komplikací spojených s anestezií i se samotným výkonem. Může docházet k silnému krvácení, infekci, poranění až perforaci děložní stěny či cervixu, inkompletnímu vyprázdnění děložní dutiny s nutností výkon opakovat. Komplikace zahrnují dále srůsty a formaci jizevnaté tkáně v děloze či cervixu, známé jako Ashermanův syndrom. Ten může být různého rozsahu, od pouze tenkých adhezí k denzním až fibrotickým. Mezi následky patří absence menstruačního krvácení, poruchy nidace (zahnizďování vajíčka), poruchy vývoje placenty, opakované potraty či neplodnost.

K revizi děložní dutiny se žena může rozhodnout kdykoliv. Pokud již pro ni bude konzervativní postup – vyčkávací metoda neúnosná a nebo bude průběh potratu po podání medikace protrahovaný. Vždy je možnost svoje přání změnit a přistoupit k řešení chirurgickému. A musíme vědět, že situace se může změnit i z jasných indikací zdravotních.

Medikace podávaná k vyvolání děložní aktivity
Medikace podávaná k vyvolání děložní aktivity

Proč není nutno spěchat?

Protože při nejobvyklejším průběhu zamlklého těhotenství spěchat není třeba. Zamlklé těhotenství není urgentní stav patřící ihned na operační sál nebo do nemocnice. Plod se v děloze pravděpodobně přestal vyvíjet již před nějakou dobou. Než jsme však provedli ultrazvuk, tak jsme sice věděli o graviditě, ale nevěděli jsme, že se miminko vyvíjet přestalo. Není výjimkou, že v probíhající druhé polovině 1. trimestru zjistíme na ultrazvuku, že se plod přestal vyvíjet už před 2-3 týdny. Zamlklé těhotenství se zjistilo až nyní. Vyžaduje to urgentní, chirurgické řešení? Ne. Stále platí vše výše uvedené.

Doba potřebná ke vstřebání informace ohledně časné těhotenské ztráty ale i ohledně možných postupů, by neměla být uměle redukována. A už vůbec by neměla být uspěchána ve prospěch revize dělohy. Neexistuje důvod, proč by revize měla být za jasně stanovených podmínek v moderním porodnictví rutinním, univerzálním řešením pro všechny ženy.

Na spontánní odchod gravidity je při zamlklém těhotenství v 1. trimestru možno čekat. Vyčkávání na to, až příroda sama zahájí svoji práci, vyžaduje souhlas ženy a její informace o průběhu spontánního potratu včetně upozornění na rizika a komplikace. Čekání je v některých případech relativně dlouhé, ale žádné tělo si graviditu neponechá a pokud žena vysloví přání pokračovat v konzervativním postupu a nebrání tomu její zdravotní stav, mělo by jí být čekání umožněno.

Vyčkávací, konzervativní přístup je metodou upřednostňovanou v mnoha zemích moderního porodnictví. Všude tam, kde má žena adekvátní podporu trpělivého gynekologa a porodní asistentky. Je metodou preferovanou, protože při úspěšném dokončení spontánního odchodu těhotenství není potřeba žádný invazivní, chirurgický zásah, který s sebou nese svoje rizika.

K audiorozhovoru na téma řešení zamlklého těhotenství mne pozvala Klára, zakladatelka projektu www.vypnihlavu.cz. Ve svém online programu reaguje na potřeby žen po potratu a pomáhá jim v mnoha aspektech zvládnout etapu vypořádávání se se ztrátou. Podporuje nastavení těla i mysli žen pomocí relaxačních nahrávek a online kurzů na následné těhotenství. Audiorozhovor, ve kterém mluvíme i o regeneraci po potratu a podpoře plodnosti, je součástí retreatu https://vypnihlavu.cz/prozeny/online-retreat-po-ztrate-miminka/, kde si ho můžete po přihlášení poslechnout zdarma.

Máte-li otázky vztahující se k těhotenské ztrátě, průběhu spontánního potratu nebo možnostem řešení ohledně zamlklého těhotenství, kontaktujte mne na Instagramu do soukromé zprávy.

Předchozí článekPokožka hlavy a šetrná péče
Další článekOdylique – přírodní bio kosmetika pro citlivou pokožku