Záleží na tom, ve které fázi ženského cyklu je mamografické vyšetření provedeno? Nebo je to zcela jedno?

Výzkumy napovídají tomu, že mamografii je vhodnější naplánovat na první fázi menstruačního cyklu. Toto načasování může mít vliv na přesnost výsledku vyšetření. Za vše může prsní denzita, neboli hutnost prsní tkáně.

Co denzita prsní tkáně znamená?

Mamografická denzita představuje složení prsní tkáně. Nesouvisí nijak s velikostí ani pevností prsou. Je dobře pozorovatelná na mamogramu. Na snímcích prsou s vysokou denzitou jsou vidět rozsáhlé bílé oblasti. A právě díky nim lze u velmi denzní prsní tkáně hůře rozpoznat malé tumory, protože ty se ukazují rovněž jako bílá ložiska. Fibroglandulární tkáň brání průchodu RTG paprsků více než tkáň tuková, která je méně denzní.

Proč je denzita prsní tkáně důležitá?

Stupeň denzity se udává ve 4 kategoriích. Je vždy popisována radiologem a každá žena by měla vědět, do jaké kategorie spadá. Proč nás to zajímá?

  • Ženy s velmi denzní prsní tkání mají vyšší riziko rakoviny prsu v porovnáním se ženami, které mají prsní tkáň méně denzní. 
  • Denzní prsní tkáň je náročnější pro hodnocení na mamografickém snímku. Denzní tkáň vypadá bíle, stejně jako malignita, která takto může být “maskovaná”.

Vyšetření plánujte s kalendářem v ruce

Na preventivní mamografii se většinou čeká a lze ji vhodně načasovat. Podle všeho co výzkum ukazuje, může být optimálnější, pokud ji naplánujete na folikulární fázi cyklu. V této první fázi cyklu se totiž prsní tkáň vyznačuje o něco nižší denzitou a diagnostika může být snadnější. 

Další důvody?

  • V prvním týdnu cyklu/před ovulací je vyloučeno těhotenství. Pokud jste žena v plodném věku, je to nejbezpečnější období, kdy lze mamografii podstoupit, jelikož je zatížena radiačním zářením. Pokud se aktivně snažíte o graviditu, je optimální mamografii plánovat vždy na první část cyklu.
  • V prvním týdnu cyklu je prsní tkáň nejméně citlivá. snesitelnější a nebude diskomfortní jako tehdy, pokud je tkáň senzitivní, napjatá a bolestivá. 
Možnost těhotenství ve druhé fázi cyklu
Možnost těhotenství ve druhé fázi cyklu

Koho se doporučení týkají?

Všeobecně mohou platit pro všechny ženy. Výzkum zahrnoval ženy ve věku mezi 40 – 49 let, které podstupují mamografii pravidelně a mají vyšší denzitu prsní tkáně než ženy mladší. I pokud jste ženou ve věku méně než 40 let a podstoupila jste mamografii, tak u lékaře definitivně chtějte vědět, jaký stupeň denzity se týká vaší prsní tkáně.

Víme, že velmi denzní prsní tkáň je faktorem, který ztěžuje zhodnocení mamografických snímků. V denzní prsní tkáni je diagnostika případného tumoru obtížnější. V první fázi cyklu, kdy se prsní tkáň vyznačuje nižší denzitou, může být diagnostika snadnější.

Ultrazvukové vyšetření je údajně podle některých radiologů rovněž v první polovině cyklu přesnější, respektive sonografický obraz je o něco lépe čitelný. Minimálně i zde platí, že bude pravděpodobně ze subjektivního hlediska více komfortní než v pozdější fázi cyklu.

Protože je mamografie vyšetření zatížené ne zcela malou dávkou radiace, v příštím článku se pověnuji přípravě na mamografii. Určitou strategií totiž lze mírnit negativní následky ionizujícího záření na organismus.

Zdroje:

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101206161818.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3029886/

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/mammograms/breast-density-and-your-mammogram-report.html

Předchozí článekMukti – Rescue and Recovery Serum 
Další článekIonizující záření při vyšetření – můžeme zmírnit jeho dopady?