Ve většině případů lze onemocnění prsu včetně nádoru odhalit pomocí přístrojů jako je ultrazvuk a mamograf. Ačkoli jejich názvy znějí skoro stejně, nejedná se o totéž, navzájem se však doplňují a k nim se přidávají i další metody. 

Dalších možností je několik. Žádná z nich ale není vhodnou metodou k provádění samostatně. Mohou se vhodně doplňovat a to zvláště při nejasných nálezech i v mladším věku při vyšší denzitě prsní tkáně.

Mamografie

Mamografické vyšetření zůstává tím, na které se ženy obávají chodit, popřípadě ho i ve vyšším věku bohužel úplně vynechávají.  

Ve věku nad 40 let je nejvýznamnější, frekventovanou metodou vyšetření prsní tkáně. Ve věku nad 65 let jde touto metodou odhalit až 95% karcinomů. Ve věku pod 40 let je odhaleno méně než 50 % karcinomů.

Mezi nevýhody patří:

 • radiační zátěž vyšší než při kterémkoliv jiném rentgenovém vyšetření
 • nelze při něm zobrazit podpažní jamku (pouze podpažní výběžek mléčné žlázy)
 • vyšší až extrémní densita prsní tkáně limituje hodnocení výsledného obrazu, které může přinášet nejasnosti

Při zobrazování tkáně pomocí mamografu existuje pět základních dělení obrazu, dle hutnosti tkáně. Každá žena má tuto hutnost (densitu) prsní tkáně rozdílnou.

Vyhodnocení density prsní tkáně

Typ 1- 3, kdy je struktura žlázy méně hutná a na vyšetření mamografem se lze spolehnout.

Typ 4 – 5, kdy je tkáň vysoce až extrémně hutná a densní, kdy ve výsledném obrazu dochází k nepřehlednostem. Může docházet díky horší “čitelnosti” obrazu i k tomu, že podezřelý útvar je hůře viditelný. Přesnost mamografie je velmi závislá na hustotě prsní žlázy a také věku pacientky. Bývá doporučováno doplnit ultrasonografické vyšetření, popřípadě někdy magnetickou rezonanci a/nebo termografii. Densitu vaší prsní tkáně by vám radiolog měl oznámit. Určitě se na ní zeptejte. Patří k informacím, podle které se budete při nejasnostech vy i lékař rozhodovat o dalším postupu.

Ultrasonografické vyšetření

Využívá se u mladých žen v rámci prevence. Může odhalit malá a nehmatná ložiska nádoru ve vazivových prsních tkáních mladých žen. Představuje šetrné vyšetření prsní tkáně, které ovšem plně nenahrazuje mamografii. Poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se doplňují.

Nevykazuje žádnou radiaci na prsní tkáň, která by sama o sobě byla rizikovou pro vznik malignity. Vyšetření je nebolestivé, nestresující a dá se neomezeně opakovat. Je vhodné pro pacientky mladší 40 let a v případě extrémní density prsní tkáně. Možné provést v době těhotenství, kdy je kontraindikovaná mamografie.

Preventivní vyšetření ultrazvukem, které vyšetří prsní tkáň i podpažní jamky, můžete i v ČR podstoupit jako samoplátce. Nevýhodou sonografie může být velká subjektivita vyšetření, kdy velmi záleží na zkušenosti vyšetřujícího lékaře. Ultrazvuk má v diagnostice svoje limitace. Přesto je velmi výhodný jako doplňující vyšetření. A to i tehdy, podstupujete – li mamografii každé 2 roky. Dokáže někdy zachytit i tzv. intervalové karcinomy, které se vzácně objeví v období mezi 2 mamografiemi. 

Magnetická rezonance

Vykazuje nejvyšší senzitivitu vůči tkáni, ale nelze ji považovat za náhradu mamografie ani ultrasonografie. Indikuje se ve speciálních případech, při extrémně densní prsní tkáni, v těhotenství a při nejasnostech nálezu. Opět záleží na zkušenostech radiologa, který vyšetření hodnotí. Indikace k magnetické rezonanci vždy záleží na individuálním posouzení případu.

Termografie prsů

Jedná se o snímkování prsou pomocí infračerveného světla, bez radiační zátěže.

Sledují se takzvaná „teplá místa“, která by podezřelá místa označovala. Obecně lze říci, že nádorové tkáně zvyšují v dané oblasti prokrvení a metabolické děje, což vede ke zvýšení teploty této tkáně oproti okolní.

Metoda odhalení potvrzení, či vyvrácení karcinomu ukazuje poměrně vysokou přesnost při odhalování karcinomu prsní žlázy. Přesto se nedoporučuje ji používat jako samostatnou metodu, protože samo o sobě není dostatečné. Využít se může jako doplněk k mamografickému nebo ultrasonografickému vyšetření.

Co když mamograf „něco“ prokáže?

Abnormální nález na mamografu nemusí vždy znamenat přítomnost malignity. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobnost výskytu karcinomu prsu zvyšuje s věkem, i spojení karcinomu prsu s abnormalitami na mamografu se zvyšuje s věkem pacientů. 

Preventivní vyšetření prsou je možné také rozšířit o stanovení hladin nádorových markerů. U žen se jedná především o markery karcinomu prsu a gynekologických nádorů. Genetické vyšetření dokáže u žen pomoci při prevenci rakoviny prsu (Gen BRCA 1,2). Toto vyšetření si můžete uhradit i jako samoplátce.

V prevenci rakoviny prsu můžete tedy zaujmout několik strategií. Hlavním cílem mamografie i ultrazvukového vyšetření je vyloučení iniciálních fází rakoviny prsu. Zobrazovací metody umí projevy onemocnění rozeznat v počátečním stadiu a to tehdy, když se ještě nemanifestují, nejsou hmatné a nečiní obtíže. Tehdy máte velkou pravděpodobnost kompletního uzdravení.

Mamografie je v ČR bezplatná. Preventivní vyšetření ultrazvukem, které vyšetří prsní tkáň i podpažní jamky, můžete i v ČR podstoupit jako samoplátce. Termografie prsu je plně hrazená z vaší kapsy.

Co lze udělat pro menší bolestivost mamografie?

Vyšetření je většinou díky nutnosti komprese nepříjemné. Pro ženy trpící cyklickou i necyklickou bolestí prsou může být až bolestivé. Mamografické vyšetření prsu lze provést tak, aby bylo snesitelnější. 

 • plánujte vyšetření zásadně po menstruaci, kdy je prsní tkáň méně bolestivá
 • před vyšetřením lze užít 400-800 mg ibuprofenu
 • radiologickou asistentku upozorněte na bolestivou prsní tkáň a požádejte o velmi pomalou, postupnou kompresi prsu

Jak snížit při mamografii radiační zátěž?

Ke snížení negativních účinků radiace může posloužit malý protokol, který se zahajuje alespoň 2 dny před a 2 dny po mamografickém vyšetření. Poskytuje prsní tkáni do určité míry ochranu před radiací. Kromě stravy s dostatečným množstvím phytonutrientů, zeleného čaje a fermentovaných produktů můžete při absenci kontraindikací negativní vliv radiace snížit následujícími suplementy:

 • NAC (N-acetyl-cystein) 500mg 1x denně
 • lipozomální vitamín C 500mg 2x denně
 • Quercetin 500 mg 1x denně
 • Selen 200 mg 1x denně
 • Vitamín E 400mg 1x denně
 • Coenzym Q10 200 mg 
 • Kyselina alfa lipoová 600 mg 1x denně

Článek nenahrazuje lékařské rady. O vhodné metodě přímo pro vás se obratťe na lékaře, který vám vysvětlí nejvhodnější metodu vyšetření. 

Předchozí článekPleťová napářka a její účinky
Další článekNigella sativa – černuchový olej